Φαρμακευτικός Σύλλογος Θήβας

arxikieisodoseggrafi
Όργανα Συλλόγου
  • Παπαναστασίου Ξενοφών - ΠΡΟΕΔΡΟΣ 2262029366
  • Παναγιώτου Γεώργιος - ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 2262027729
  • Χουχούμης Αλέξανδρος - ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 2262029922
  • Καραμπιτσάκου Στέλλα - ΤΑΜΙΑΣ 2262024585
  • Ζήκας Σεραφείμ - ΜΕΛΟΣ 2262027866

At some point, many adults experience short-term (acute) insomnia, which lasts for days or weeks. It's usually the result of stress or a traumatic event. But some people have long-term (chronic) insomnia cheapest ambien with quick delivery that lasts for a month or more. Insomnia may be the primary problem, or it may be associated with other medical conditions or medications. You don't have to put up with sleepless nights. Simple changes in your daily habits can often help. Zolpidem and zopiclone to treat insomnia.