Φαρμακευτικός Σύλλογος Θήβας

arxikieisodoseggrafi
Φαρμακευτικός Σύλλογος Θήβας
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Τρίτη, 10 Δεκέμβριος 2013 12:14

ENHΜΕΡΩΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

 

 

 
Αντιγριπικός Εμβολιασμός
Πέμπτη, 31 Οκτώβριος 2013 10:35

Διαβάστε ΕΔΩ την Ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ

 
OΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΕΗ
Τρίτη, 11 Ιούνιος 2013 09:22

OΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΔΕΗ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε τις οδηγίες
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το Νόμο
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το υπόδειγμα τιμολογίου

 
22473 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΣΑΚΧΑΡΟΥ
Τετάρτη, 03 Ιούλιος 2013 08:46

Διαβάστε εδώ την ανακοίνωση για την Τροποποίηση στα αναλώσιμα του Σακχάρου

 
Συγχρηματοδοτούμενα Δάνεια για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Δευτέρα, 13 Μάιος 2013 11:17

ΔΡΑΣΗ ΤΕΠΙΧ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ

Δικαιούχοι της Δράσεως

Η Δράση απευθύνεται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κάθε νομικής μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) που βρίσκονται σε οποιαδήποτε στάδιο λειτουργίας (υπό σύσταση, νεοσύστατες ή και υφιστάμενες) και οι οποίες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Είναι και θα παραμείνουν Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οιονδήποτε τύπο λειτουργίας και εάν ακολουθούν (ανεξάρτητη, συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση).

- απασχολούν έως 250 εργαζομένους, σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.)

- εμφανίζουν έως Ευρώ 50 εκατ. ετήσιο κύκλο εργασιών ή ενεργητικό Ευρώ 43 εκατ.

Έχουν έδρα, λειτουργούν και θα επενδύσουν εντός της ελληνικής επικράτειας

Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας»

Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες

Επιχειρήσεις που έχουν λάβει την εγγύηση του Ε.Τ.Ε.ΑΝ σε προγράμματα που έληξαν ή ευρίσκονται σε ισχύ και τηρούν ενήμερες οφειλές εγγυημένων δανείων

Δραστηριοποιούνται σε όλους τους οικονομικούς κλάδους της Ελληνικής επικράτειας - πλην εξαιρέσεων, πατήστε εδώ - εφόσον διαθέτουν επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ).

Για να ελέγξετε τη δυνατότητα εντάξεως στη Δράση ΤΕΠΙΧ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ, με βάση την επιλεξιμότητα του ΚΑΔ της επιχειρήσεώς σας, πατήστε εδώ.

Περίοδος διαθεσιμότητας
Καταληκτική ημερομηνία υπογραφής της δανειακής συμβάσεως ορίζεται η 31.12.2013 υπό την προϋπόθεση ότι ο προϋπολογισμός του Προγράμματος, ανά γεωγραφική περιοχή, δεν έχει εξαντληθεί νωρίτερα.

Σκοπός δανείου*
Χρηματοδότηση επιχειρηματικών επενδυτικών σχεδίων:

Που υπήχθησαν στον Ν.3299/2004

Που εντάχθηκαν σε άλλα προγράμματα κρατικής ενισχύσεως, τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί

Δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα κρατικής ενισχύσεως και δεν έχουν υλοποιηθεί

Χρηματοδότηση Κεφαλαίου Κινήσεως ειδικού σκοπού για την κάλυψη:

Αναγκών αναπτυξιακού χαρακτήρα (δαπάνες δημιουργίας, ιδρύσεως, επεκτάσεως μίας επιχειρήσεως κ.ά.) και

Αυτοτελών επιχειρηματικών αναγκών που σχετίζονται με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλωμα της επιχειρήσεως (αγορά πρώτων & βοηθητικών υλών, αγαθών, υπηρεσιών και εμπορευμάτων, γενικά έξοδα, εργασιακό κόστος κ.λπ.)

*Κάθε επιχείρηση δύναται να ενταχθεί, υπό προϋποθέσεις, και στα δύο είδη προνομιακών δανείων.

Ύψος δανείου
Ο συνολικός δανεισμός μέσω της Δράσης, ανά επιχείρηση, ανέρχεται:

1.

Για δάνειο Επενδυτικών Σχεδίων, έως €800.000

2.

Για δάνειο Κεφαλαίου Κινήσεως , έως €300.000

Διάρκεια δανείου

1.

Επενδυτικό Δάνειο: από 5 έως 12 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος κεφαλαίου έως 24 μήνες.

2.

Κεφάλαιο Κινήσεως: έως 48 μήνες.

Επιτόκιο*
Παρέχεται κυμαινόμενο ή σταθερό επιτόκιο, το οποίο λόγω συμμετοχής της Τραπέζης στο σχήμα της συνεπενδύσεως με το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ), εφαρμόζεται μόνο στο 50% του δανείου, καθώς το υπόλοιπο 50% παρέχεται ΑΤΟΚΟ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

* πλέον εισφοράς του Ν.128/75 (0,60%), η οποία εφαρμόζεται στό 50% του δανείου.

Τρόπος εξυπηρετήσεως
Παρέχεται ευελιξία αποπληρωμής με ισόποσες ή ανισόποσες δόσεις, οι ημερομηνίες καταβολής και τα ποσά των οποίων, συμφωνούνται ανάλογα με το συναλλακτικό - παραγωγικό κύκλωμα της επιχειρήσεως.

Έξοδα δανείου
Οι δαπάνες εξετάσεως αιτήματος υπολογίζονται ως ποσοστό επί της εγκεκριμένης χρηματοδοτήσεως, με ελάχιστο ποσό Ευρώ 100 και ανώτατο Ευρώ 2.000.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά
Εκτός από τα οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται από την Τράπεζα για την αξιολόγηση και έγκριση του δανείου, για την υποβολή αιτήσεως στο ΤΕΠΙΧ προσκομίζονται επιπλέον δικαιολογητικά (πατήστε εδώ).

 
«ΈναρξηΠροηγούμενο1112131415ΕπόμενοΤέλος»

Σελίδα 14 από 15